24 listopada 2014

Prezydium ORL

Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich, prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i inni członkowie prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Ponadto, okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji

 • Piotr Pawliszak Prezes ORL w Warszawie
 • Olga Rostkowska
  Wiceprezes ORL
 • Dariusz Paluszek
  Wiceprezes ORL
 • Tomasz Imiela
  Wiceprezes ORL
 • Karol Stępniewski
  Wiceprezes ORL przewodniczący Delegatury Radomskiej
 • Marta Moczydłowska
  Sekretarz ORL
 • Joanna Pokładnik
  Zastępczyni Sekretarza ORL
 • Jan Kowalczuk
  Skarbnik ORL
 • Paweł Doczekalski
  Członek Prezydium
 • Michał Gontkiewicz
  Członek Prezydium
 • Agnieszka Kraśniej-Dębkowska
  Członek Prezydium
 • Michał Matuszewski
  Członek Prezydium
 • Mery Topolska-Kotulecka
  Członek Prezydium

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2022 R.; KJ