24 listopada 2014

Prezydium ORL

Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich, prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i inni członkowie prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Ponadto, okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Skład Prezydium ORL VIII kadencji

 • Łukasz Jankowski
  Prezes ORL
 • Jarosław Biliński
  Wiceprezes ORL
 • Krzysztof Madej
  Wiceprezes ORL
 • Dariusz Paluszek
  Wiceprezes ORL
 • Mieczysław Szatanek
  Wiceprezes ORL
 • Marta Moczydłowska
  Sekretarz ORL
 • Piotr Pawliszak
  Zastępca Sekretarza ORL
 • Jan Kowalczuk
  Skarbnik ORL
  • Artur Drobniak
   Członek Prezydium ORL
  • Tomasz Imiela
   Członek Prezydium ORL
  • Michał Matuszewski
   Członek Prezydium ORL
  • Agnieszka Serwan
   Członek Prezydium ORL
  • Mery Topolska-Kotulecka
   Członek Prezydium ORL

OSTATNIA AKTUALIZACJA 22.10.2019 R.; KJ