Dokumenty:

Zadania Komisji:
 • rozpoznawanie i weryfikowanie wniosków w przedmiocie zwolnienia lekarzy z obowiązku opłacania składki członkowskiej, w wysokości i na zasadach określonych w Uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej nr 60/22/IX z dnia 16 grudnia 2022 roku;
 • każdorazowe przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej rekomendacji w zakresie zwolnień poszczególnych lekarzy z opłacania składki;
 • prowadzenie rejestru lekarzy zwolnionych z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Skład Członkowski
 • Piotr Winciunas
  Przewodniczący Komisji
 • Jan Kowalczuk
  Członek Komisji
 • Katarzyna Myśliwiec-Czajka
  Członek Komisji
 • Joanna Pokładnik
  Członek Komisji
 • Mery Topolska-Kotuleck
  Członek Komisji