22 grudnia 2021

Fundusz wydawniczy

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r., poz. 1342 t.j.), w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) oraz na podstawie § 4 pkt 17 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, stanowiącego załącznik do uchwały nr 11/Z-VIII/21 XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2021 r.,– uchwala się, co następuje:

  • 1. Tworzy się Fundusz wydawniczy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, zwany dalej: „Funduszem”.
  • 2. Środki finansowe na Fundusz wyasygnowane zostaną ze środków przeznaczonych w preliminarzu budżetowym w danym roku na działalność Komisji ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->