Komisja ds. Praktyk Lekarskich

Kontakt

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 4, parter

tel. (22) 54-28-318
tel. (22) 54-28-319

praktyki@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

Biuro Obsługi Lekarza (BOL) dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Obsługa drogą elektroniczną poprzez system RPWDL – rpwdl.csioz.gov.pl (składanie wniosków,  dokumenty do pobrania dostępne: TUTAJ)

Telefoniczna obsługa interesantów:

poniedziałek

12.00-16.00

wtorek-piątek

9.00 – 15.45

Pracownicy

Kierownik: Katarzyna Adamska

Joanna Jackowska
Marta Makowska

 

Zadania Komisji:
 • postępowanie w sprawie wpisania i skreślania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadzenie tych rejestrów, określone obowiązującymi przepisami;
 • odmowa wpisu do w/w rejestru w związku z niespełnieniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach;
 • współpraca z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w zakresie prowadzenia rejestru praktyk oraz archiwum akt osobowych;
 • przeprowadzanie kontroli indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach nadzoru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nad prowadzeniem praktyk lekarskich na jej obszarze;
 • współdziałanie z innymi organami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie prowadzenia nadzoru nad lekarzami i lekarzami dentystami wykonującymi zawód w formie praktyki lekarskiej;
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 

Informacje podstawowe

Lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych wykonując indywidualną praktykę lekarską albo indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo w ramach grupowej praktyki lekarskiej na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwą okręgową radę lekarską.

 

 • Rafał Sawicki
  Przewodniczący Komisji
 • Maciej Cyran
  Członek Komisji
 • Renata Dmowska
  Członek Komisji
 • Tomasz Kostrzewski
  Członek Komisji
 • Grzegorz Kwitkiewicz
  Członek Komisji
 • Michał Machowski
  Członek Komisji
 • Aleksander Pieczyński
  Członek Komisji
 • Andrzej Siarkiewicz
  Członek Komisji
 • Agnieszka Siatka
  Członek Komisji
 • Mery Topolska-Kotulecka
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 30.05.2022 r.; kj