Biuro OIL zapewnia stałą obsługę organizacyjno-administracyjną i finansową organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, komisji stałych i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Wyborczej oraz innych jednostek organizacyjnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Biuro jest nadzorowane przez Prezesa ORL bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora.

Na stanowisko dyrektora biura została powołana Sylwia Szewczak.

Kontakt:

Dyrektor biura
piętro III – pokój 306

Sylwia Szewczak

tel. (22) 54 28 347

s.szewczak@oilwaw.org.pl

Koordynator biura
piętro IV

Marta Bodek

tel. 660-679-311

e-mail: m.bodek@oilwaw.org.pl

Sekretariat biura
piętro IV

biuro@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

Pracownicy sekretariatu

Ewa Nagiel – tel. 22 54 28 340

Aleksandra Nurkiewicz – tel. 22 54 28 382

Marta Piątek-Gajos – tel. 22 54 28 342, faks 22 54 28 341

Patrycja Hydzik

 

 

Zadania:

Zadaniem dyrektora Biura OIL jest kierowanie całością spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Izby, a w szczególności:

 • organizacja obsługi administracyjnej organów OIL, Prezydium oraz komisji problemowych;
 • nadzór nad personelem administracyjnym jednostek powołanych do obsługi Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Wyborczej;
 • współpraca przy przygotowaniu projektu budżetu OIL – w części dotyczącej zatrudnienia i płac oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków ponoszonych na administrację;
 • nadzór nad realizacją budżetu Izby w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia, prace zlecone, honoraria itp.

 

Jednostki organizacyjne biura
 • Dyrektor Biura
 • Działy

 • Informacji Medialnej

 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
 • Zespoły

 • Rejestracji Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty

 • Praktyk lekarskich

 • Obsługi komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie

 • Obsługi Delegatury Radomskiej

 • Obsługi Komisji ORL
 • Sekcje

 • Finansowo-księgowa

 • Windykacji składek
 • Kancelarie

 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Sekretariaty

 • Prezesa ORL

 • Sekretarza ORL
 • Recepcja-Informacja
 • Stanowiska

 • Obsługi spraw personalnych

 • Obsługi Radców Prawnych

 • Obsługi Okręgowej Komisji Wyborczej

 • Ds. marketingu i reklamy

 • Kierownik Klubu Lekarza

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 09.02.2021 R.; KJ