28 lipca 2015

Wysokość opłat na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym ustala Uchwała nr 133/R-IX/22 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 5 października 2022 roku.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 12 PAŹDZIERNIKA 2022 R.; MN