28 lipca 2015

Wysokość opłat na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym ustala Uchwała nr 302/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 307/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r. w pokryciu kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 R.; KJ