9 września 2016

Dokumenty niezbędne do rejestracji praktyki lekarskiej lub zmiany wpisu praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania

  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • oświadczenie;
  • dowód wpłaty:

za wpis do rejestru – 104 zł;
za zmianę wpisu w rejestrze – 52 zł każda zmiana (UWAGA! w jednym wniosku można dokonać dowolnej liczby zmian, a opłata za wniosek jest jedna).

Opłaty należy wnosić na konto: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736

Uwaga! Wypełnione oświadczenia (do pobrania poniżej) należy dołączyć również do wniosków składanych drogą elektroniczną, przez system RPWDL.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 15.10.2020 R., kj