11 marca 2015

2015

UCHWAŁY Z DN. 25 LUTEGO 2015 R.

  • uchwała nr 239_P_VII_15 w sprawie nieuwzględnienia odwołań lekarzy w zakresie skierowania na staż podyplomowy od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 240_P_VII_15 w sprawie zmiany uchwały nr 134/P-VII/15 Prezydium ORL w Warszawie z dn. 4 lutego 2015 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 241_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza Tomasza Sasinowskiego posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 242_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza dentysty Stanislau Kramarenka posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza dentysty od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 243_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza Jacka Filipa Wakulińskiego posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 244_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza Przemysława Świeckiego posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dn. 1 marca 2015 r.