25 marca 2015

Wymagana dokumentacja

Przed złożeniem wniosku do Komisji Bioetycznej o wydanie opinii w sprawie eksperymentu medycznego, prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją:

 

Wymagana dokumentacja