Elżbieta Latoszek-Banasiak

  • lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 2005 r. W VI i VII kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w kadencji VII – wiceprzewodniczącej Komisji ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz wiceprzewodniczącej Zespołu ds. Wypalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Obecnie jest przewodniczącą OKR i delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy.

W VIII kadencji będę się zajmowała problemami kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy dentystów oraz aktywizacją naszego środowiska, by koledzy liczniej uczestniczyli w pracach samorządu lekarskiego.