Justyna Kwitkiewicz

Justyna Kwitkiewicz, lekarz dentysta

W samorządzie lekarskim działa od VIII kadencji. W Komisji ds. Lekarzy Dentystów pełni funkcję zastępcy sekretarza. Jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej i członkiem Rady Funduszu Samopomocy, a także delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Chciałabym, aby izby lekarskie bardziej integrowały społeczność lekarską dzięki różnym projektom realizowanym przez samorząd. Zależy mi na integracji lekarzy dentystów i z dużym zaangażowaniem włączyłam się w organizację V Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, gdzie jest czas nie tylko na wykłady i warsztaty, lecz także na integrację, do czego serdecznie zachęcam.