16 września 2016

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów – emerytów niewykonujących zawodu

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, że 31 grudnia 2016 r. wygasają dotychczasowe umowy z NFZ o wystawianie recept na leki refundowane, w tym umów pro auctore, pro familia.

Uwaga. Zgodnie z zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16. listopada 2016 r.  wydłużony został termin do składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept (do tyczy to tylko tych lekarzy, którzy już posiadają dostęp do Portalu Personelu). Obecnie wnioski powinny być dostarczone do Oddziału NFZ najpóźniej do 30. czerwca 2017 r.

Aby od 1 stycznia 2017 r. móc korzystać z uprawnienia do wystawiania ww. recept, lekarz, lekarz dentysta – w tym również lekarz, lekarz dentysta emeryt niewykonujący zawodu – musi drogą elektroniczną, przez portal NFZ (po uaktualnieniu danych osobowych) https://snrl.nfz-warszawa.pl/ap-recepty/ , przesłać wniosek o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept, po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do właściwego oddziału NFZ.

Jeśli lekarz, lekarz dentysta – emeryt niewykonujący zawodu nie miał dotychczas podpisanej umowy z NFZ i po raz pierwszy zwraca się do funduszu o nadanie numerów recept (i nie posiada konta na portalu NFZ) może, za pośrednictwem portalu NFZ https://snrl.nfz-warszawa.pl/ap-recepty/, przygotować, wydrukować oraz przekazać w postaci elektronicznej do właściwego oddziału funduszu wniosek o dostęp do portalu NFZ (formularz wniosku dla pracownika) oraz wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept nadawanych przez NFZ.
Wnioski te w postaci papierowej wraz z prawem wykonywania zawodu oraz dokumentem tożsamości należy złożyć osobiście we właściwym oddziale NFZ:
–    Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8,
lub w delegaturach NFZ:
–    06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7,
–    07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45,
–    26-617 Radom, ul. Piastowska 4,
–    08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że od 1 października 2016 r. w Biurze Obsługi Lekarza OIL w Warszawie, ul. Puławska 18 i w biurze Delegatury Radomskiej, ul. Rwańska 16 (w każdą środę w godz. 10.00–14.00) można uzyskać pomoc w drukowaniu blankietów recept refundowanych pro auctore, pro familia dla lekarzy, lekarzy dentystów – emerytów niewykonujących zawodu, posiadających umowę z NFZ. Druki recept numerowanych drukujemy tylko osobom posiadającym aktualne dane w NFZ oraz mającym przy sobie hasło i PIN uzyskane z NFZ. Informujemy również, że nadal można drukować bloczki recept refundowanych w drukarniach, z których usług Państwo dotychczas korzystali.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, że bezpłatne leki 75+ mogą być przepisywane na receptach pro auctore i pro familia o dotychczasowym wzorze lub uzyskanych na podstawie wniosku złożonego do NFZ. Na recepcie należy wpisać:
1)    nazwę leku znajdującego się w wykazie leków bezpłatnych, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik_d.pdf,
2) symbol „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych”, a w przypadku zbiegu uprawnienia „S” z innym uprawnieniem do refundacji należy wpisać oba kody uprawnień; w polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

Kontakt w przypadku pytań:
NFZ, tel.: 22-279-76-24, 22-279-76-26;
OIL, tel.: 22-542-83-30.

Ewa Miękus-Pączek, sekretarz ORL w Warszawie
Ładysław Nekanda-Trepka, zastępca sekretarza ORL w Warszawie

Komunikat do pobrania w wersji PDF

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów