8 czerwca 2016

Pismo skierowane do Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów OZZL

Sz. P. Damian Patecki
Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL
Szanowny Panie Doktorze!
W związku z planowanym protestem lekarzy w trakcie specjalizacji, Komisja ds. Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie pragnie wyrazić poparcie dla proponowanych przez Państwa postulatów. Mamy nadzieję że manifestacja ta okaże się punktem zwrotnym w dyskusjach nad reformą kształcenia podyplomowego w Polsce.
Komisja ds. Młodego Lekarza podejmowała liczne próby przedstawienia trudnej sytuacji lekarzy i lekarzy – dentystów podczas szkolenia. W perspektywie przeprowadzonego w 2016 r. badania opinii, na podstawie głosów prawie 2700 lekarzy jesteśmy w stanie wiarygodnie stwierdzić, że opinia ta jest zła. Wysuwane przez PR OZZL problemy z odpowiednim finansowaniem szkolenia znalazły potwierdzenie w ankiecie, pragnę jednak przypomnieć że równie istotne bariery w uzyskaniu tytułu specjalisty to: trudności w realizacji kursów obowiązkowych, potwierdzanie wykonania procedur i staży faktycznie nie wykonanych, nadmierne obciążanie odpowiedzialnością, kierowanie do zadań wykraczających poza ramy programu specjalizacji, czy niska jakość pytań na egzaminach specjalizacyjnych.
Z poważaniem,
Filip Dąbrowski
Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów