2 lipca 2015

czerwiec

UCHWAŁY Z DN. 3 CZERWCA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 641/P-VII/15 w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatowi na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla województwa mazowieckiego
 • UCHWAŁA NR 642/P-VII/15 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do prac w Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • UCHWAŁA NR 643/P-VII/15 w sprawie wyrażenia zgody na najem lub leasing samochodu osobowego do celów służbowych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
 • UCHWAŁA NR 644/P-VII/15 w sprawie skierowania dentysty Bartosza Jaskólskiego, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza dentysty od dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁY Z DN. 17 CZERWCA 2015 R.

 • UCHWAŁA NR 682/P-VII/15 w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatowi na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla województwa podlaskiego
 • UCHWAŁA NR 683/P-VII/15 w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatowi na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowej dla województwa mazowieckiego
 • UCHWAŁA NR 684/P-VII/15 w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatowi na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej dla województwa mazowieckiego
 • UCHWAŁA NR 685/P-VII/15 w sprawie skierowania lekarza Tetiany Golubok-Abyzovej, posiadającej ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dnia 1 lipca 2015 r.
 • UCHWAŁA NR 686/P-VII/15 w sprawie skierowania lekarza Tomasza Szymaniewskiego, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, do kontynuacji pozostałej części stażu podyplomowego lekarza od dnia 15 lipca 2015 r. w związku ze zmianą przynależności do okręgowej izby lekarskiej
 • UCHWAŁA NR 687/P-VII/15 w sprawie skierowania lekarza Warood Mohammed A Alsaif, posiadającej ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 lipca 2015 r.
 • UCHWAŁA NR 688/P-VII/15 w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację internetowego dziennika informacyjnego „Monitor Lekarski” w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydziale Cywilnym Rejestrowym

KJ