13 kwietnia 2015

Powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (dotyczy członków INNYCH izb lekarskich)

Imię i nazwisko
Numer PWZ
Nazwa OIL
Numer rejestruInformuję, że podjąłem wykonywanie zawodu *lekarza/*lekarza dentysty na obszarze
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Nazwa miejsca pracy
Numer  REGON miejsca pracy
adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo)
nr telefonu, nr faxu, adres poczty elektronicznej
stanowisko
*okres wykonywania zawodu /*bezterminowo
Data   Podpis 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 4 STYCZNIA 2016 R.; KJ