24 listopada 2014

Uchwały

UCHWAŁY Z DN. 25 LUTEGO 2015 R.

  • uchwała nr 239_P_VII_15 w sprawie nieuwzględnienia odwołań lekarzy w zakresie skierowania na staż podyplomowy od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 240_P_VII_15 w sprawie zmiany uchwały nr 134/P-VII/15 Prezydium ORL w Warszawie z dn. 4 lutego 2015 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 241_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza Tomasza Sasinowskiego posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 242_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza dentysty Stanislau Kramarenka posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza dentysty od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 243_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza Jacka Filipa Wakulińskiego posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dn. 1 marca 2015 r.
  • uchwała nr 244_P_VII_15 w sprawie skierowania lekarza Przemysława Świeckiego posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza od dn. 1 marca 2015 r.

UCHWAŁY Z DN. 26 SIERPNIA 2015 R.

  •  UCHWAŁA NR 1489/P-VII/15 w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2015 roku.

UCHWAŁY Z DN. 9 WRZEŚNIA 2015 R.

  • UCHWAŁA NR 1595/P-VII/15 w sprawie nieuwzględnienia odwołań lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie skierowania na staż podyplomowy od dn. 1 października 2015 r.
  • UCHWAŁA NR 1596/P-VII/15 w sprawie zmiany uchwały nr 1489/P-VII/15 Prezydium ORL w Warszawie z dn. 26 sierpnia 2015 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od  dn. 1 października 2015 r.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 11 WRZEŚNIA 2015 R.; KJ