29 stycznia 2021

Apel Rzecznika Praw Lekarza ws. wolontariatu

Rzecznik Praw Lekarza – dr Monika Potocka pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. wystosowała do wszystkich okręgowych izb lekarskich na terenie Polski apel o rozpoczęcie „kampanii informacyjnej” dotyczącej umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty lecznicze z lekarzami, na zasadach tzw. „wolontariatu” w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także wszczynanie postępowań przez Rzeczników Praw Lekarza właściwych izb lekarskich, w przypadku nieaneksowania wyżej wymienionych umów przez podmioty lecznicze.

Apel Rzecznika Praw Lekarza ws. wolontariatu z dn. 18.01.2021

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum