28 maja 2015

Będzie jednolity wzór książeczki zdrowia dziecka obowiązujący w całym kraju. Otrzyma ją każde dziecko

Wzór książeczki zdrowia dziecka oraz karty przebiegu ciąży opracuje Ministerstwo Zdrowia po wcześniejszych konsultacjach z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych.

Kiedy możemy się spodziewać nowych książeczek zdrowia? Wzory dokumentów zostaną wydane w formie rozporządzenia w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a nowela wejdzie w życie po 2 tygodniach od ogłoszenia

Według autorów projektu zmiany przepisów ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej umożliwi pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

O wprowadzenie obowiązkowej książeczki zdrowia dziecka apelował od lat rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

jw

Archiwum