5 marca 2015

Minister Finansów: nieodpłatne szkolenia samorządu niezwolnione z podatku dochodowego

Minister Finansów stanął na stanowisku, że nie można zwolnić z podatku dochodowego lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wzięli udział w nieodpłatnym szkoleniu organizowanym przez samorząd lekarski. Zdaniem resortu finansów uzyskują oni w ten sposób dochód, który podlega opodatkowaniu.
Zwolnienie ich z tego podatku postulował samorząd.

Pismo Ministra Finansów do prezesa NRL Macieja Hamankiewicza

jw

Archiwum