16 lutego 2017

Minister zdrowia określił rzadkie grupy krwi

9 lutego 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty. Dokument określa również rekompensaty pieniężne dla dawców. (Dz.U z 2017 r. poz. 235).

Rozporządzenie obowiązuje od 10 lutego br.

Archiwum