25 stycznia 2016

NRL przypomina: lekarze i lekarze dentyści nie mogą występować w reklamach leków

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poprosił Naczelną Radę Lekarską o zajęcie stanowiska w sprawie reklamowania leków i suplementów diety przez osoby podające się przez lekarzy. Do Bodnara napisał w tej sprawie obywatel zaniepokojony brakiem reakcji samorządu lekarskiego na zjawisko „okłamywania ludzi prezentowaniem często wątpliwie skutecznych +leków+ przez pseudolekarzy”.

Samorząd lekarski reaguje w sytuacji, gdy lekarze, np. reklamując udzielanie świadczeń zdrowotnych lub wyrażając zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamach, naruszają obowiązujące przepisy lub normy medyczne.

Zakaz reklamy leków przez przedstawicieli zawodów medycznych znajduje się w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jednak regulacja ta dotyczy jedynie produktów leczniczych, a więc nie obejmuje ona np. często reklamowanych suplementów diety.

Prezes  Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaznaczył w odpowiedzi do RPO, że samorząd lekarski nie może podejmować działań wobec osób niebędących członkami izb lekarskich, a więc tym samym wobec osób, które występują w reklamach leków lub produktów żywieniowych, ale nie są lekarzami.

jw

Archiwum