4 maja 2023

O refundacji w Senacie

Pod koniec marca w Senacie RP odbyła się debata „Zdrowie dzieci. Refundacja w aspekcie dobra pacjentów”. Wraz z prawnikiem Sebastianem Stykowskim miałam przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu i skorzystać z okazji, by na forum publicznym poruszyć najważniejsze problemy, które zgłaszają lekarze, dotyczące refundacji.

tekst MONIKA POTOCKA, rzecznik praw lekarza OIL w Warszawie

Spotkanie w Senacie odbyło się z inicjatywy przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia senator Agnieszki Gorgoń-Komor, lekarki internistki i kardiolożki. Przedmiotem dyskusji była kwestia przewijająca się w naszych lekarskich rozmowach od dawna, a którą jako rzecznik praw lekarza zajmuję się także na gruncie prawnym. Mianowicie kwestia odpowiedzialności, którą (moim zdaniem zbyt pochopnie) obciążył nas ustawodawca w procedurze refundacji leków, nie biorąc dostatecznie pod uwagę realiów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Punktem wyjścia (co nie zaskakuje ze względu na liczne publikacje prasowe, reportaże telewizyjne, apele i stanowiska instytucji pozarządowych) był przykład jednego z preparatów mlekozastępczych stosowanego w przypadkach silnych alergii pokarmowych u dzieci. Sprawę Neocate LCP opisywałam ze szczegółami we wcześniejszych numerach „Pulsu”, natomiast w Senacie razem z mecenasem Stykowskim zwróciłam się do przedstawicieli legislatywy o inicjatywę ustawodawczą polegającą na zmianie art. 40 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie rozszerzenia procedury off label. Uważamy, że należy ją stosować także do innych produktów żywnościowych specjalnego przeznaczenia medycznego, np. preparatów zastępczych, które w trakcie przyjmowania wypełniają definicję produktu leczniczego w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Nawiasem mówiąc, zabierające w parlamencie głos pediatra gastroenterolog Andrea Horvath i pediatra alergolog Aleksandra Kindracka wyjaśniły senatorom, że są państwa, w których specyfiki takie jak preparat aminokwasowy dla dzieci z bardzo ciężką alergią w istocie traktuje się jak lek.

Podczas konferencji formułowane były ponadto apele o odwołanie niesłusznie nałożonych kar za wystawianie recept. Uczestnicy spotkania uznali za niezbędne powołanie zespołu ekspertów, którzy ocenią medyczne zalecenia kontynuowania leczenia dzieci z alergią nierefundowanym mlekiem zastępczym. Ze swojej strony dodatkowo zwróciłam uwagę na niejasne procedury rządzące kontrolami przeprowadzanymi przez NFZ w zakresie refundacji i to nie tylko preparatów mlekozastępczych. Chodzi chociażby o przypadki, w których wysokość kar nakładanych na lekarzy różni się w zależności od oddziału NFZ, który prowadził sprawę. Zmorą są sytuacje, kiedy kontrole są zawieszane i odwieszane po dłuższym czasie, ale bieg naliczania odsetek od domniemanych należności nie jest wstrzymywany.

Jak widać, jest to kolejne działanie Biura Rzecznika Praw Lekarza w związku z przepisami o refundacji. Robimy, co w naszej mocy, by nie tylko pomóc lekarzom, ale po prostu zrobić porządek w przepisach. Teraz czekamy na ruch ministerstwa i spełnienie niedawnych obietnic.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum