9 października 2019

Odpowiedź MZ dotycząca ustawy z dn. 12 kwietnia br. o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dnia 3 września 2019 roku Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wystosował pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające listę pytań dotyczących ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami. Pismem z dnia 17 września 2019 roku Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na przedstawione pytania. Przekazane przez Ministerstwo informacje uściślają zagadnienia dotyczące osób prowadzących dokumentację medyczną, źródła finansowania programu, kryteriów wyboru gabinetów z którymi będzie zawierane porozumienie, liczby zawieranych porozumień, elementów uwzględnianych w porozumieniu, sposobu przyjmowania pacjentów i edukacji stomatologicznej.

Pełna wersja pisma.

W przypadku pojawienia się pytań wykraczających poza odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Zdrowia prosimy o przesłanie ich na adres rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl. Zostaną one przekazane do Ministerstwa, a uzyskane informacje opublikowane w zakładce Rzecznika Praw Lekarza.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum