9 grudnia 2022

Po interwencji RPL jest szczepionka w przeciwko małpiej ospie

W związku z sygnałami, dotyczącymi pogarszającego się stanu zdrowia grupy pacjentów z ostrym przebiegiem małpiej ospy przy jednoczesnym braku preparatu skutecznie leczącego przebieg wirusa, które docierały z jednego ze szpitali do Biura Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – o czym informowaliśmy we wrześniu – rzecznik zaapelował do władz państwa o podjęcie działań w celu sprowadzenia do Polski leku zawierającego tekowirymat.

W piśmie do Ministerstwa Zdrowia Rzecznik Praw Lekarza OIL wzywał również do sprowadzenia na polski rynek szczepionki przeciwko wirusowi ospy małpiej, w celu rozpoczęcia w pierwszej kolejności szczepień lekarzy, którzy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych są najbardziej narażeni na zakażenie wirusem.

Po wrześniowej interwencji, by dowiedzieć się, czy zostały podjęte działania przez władze państwa w celu dostarczenia wspomnianych preparatów do placówki, rzecznik pod koniec listopada zwrócił się do dyrekcji szpitala z zapytaniem o dostępność w placówce sczepień przeciwko małpiej ospie oraz produktu leczniczego zawierającego tekowirymat.

Szczepionka przeciwko małpiej ospie jest dostępna w szpitalu z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i od 13 października 2022 r. jest stosowana w profilaktyce infekcji MPX – czytamy w odpowiedzi szpitala.

Szpital poinformował jednocześnie, że produkt leczniczy – tecovirimat aktualnie nie jest jeszcze dostępny w placówce.

Ministerstwo Zdrowia buduje listę podmiotów leczniczych, które uzyskają dostęp do zamówień tecovimatu z zasobów RARS oraz będą miały możliwość realizacji dostawy produktu dla pacjentów spełniających kryteria leczenia – informuje szpital.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum