21 listopada 2019

Recepty dla pacjentów 75+ może wystawiać każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji

W związku z licznymi wątpliwościami lekarzy, dotyczącymi zmian w przepisach, Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami o możliwość wystawiania recept z kodem „S” przez lekarzy nieposiadających specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, a udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pytania wiązały się nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W piśmie z 12 listopada 2019 roku Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi, wskazując rozszerzony i obowiązujący od 7 września 2019 roku katalog podmiotów uprawnionych do wystawiania recept z kodem „S”. Z treści pisma jednoznacznie wynika, iż do wystawiania niniejszych recept począwszy od dnia 7 września 2019 roku uprawniony jest każdy lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – niezależnie od posiadanej specjalizacji. Pełna treść pisma.

W przypadku pojawienia się pytań wykraczających poza odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Zdrowia prosimy o przesłanie ich pod adres: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl. Zostaną one przekazane do Ministerstwa, a uzyskane informacje publikowane będą w zakładce Rzecznika Praw Lekarza.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum