6 września 2021

Rzecznik Praw Lekarza interweniuje w sprawie nazewnictwa Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Rzecznik Praw Lekarza zainterweniował w temacie nazewnictwa „Dnia Pracownika Służby Zdrowia”, kierując pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zmianę na rzecz nazwy „Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia”. Dzień Pracownika Służby Zdrowia został ustanowiony jeszcze w poprzednim ustroju uchwałą nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych. Natomiast uchwała ta została uchylona obwieszczeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. Od wielu lat powszechnie zaprzestano używania nazwy „służba zdrowia” na rzecz  pojęcia „ochrona zdrowia”.

Słowo służba w kontekście zawodów medycznych jest określeniem przestarzałym i nieprzystającym do obecnych realiów. Zwłaszcza, że wszystkie inne służby takie jak m. in. mundurowe czy też służba cywilna posiadają liczne przywileje, które lekarzom zostały odebrane.

Wymaga zaznaczenia, że zgodnie z wykładnią językową prof. Jerzego Bralczyka lekarze chronią i opiekują się zdrowiem, a nie pełnią funkcję służebne.

W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, iż obecnie nie funkcjonuje żaden akt prawny, który regulowałby obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia, zaś dzień ten jest obchodzony zwyczajowo. Ewentualne zmiany nazewnictwa będzie mogła nastąpić w trakcie nowelizacji merytorycznej treści przepisów dotyczących terminu „służba zdrowia”.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum