2 lipca 2021

Rzecznik Praw Lekarza interweniuje w sprawie ochrony godności i wizerunku środowiska lekarskiego w portalach takich jak facebook.com oraz google.pl

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Lekarza w temacie często zgłaszanego Rzecznikowi problemu tj. realnej ochrony godności i wizerunku środowiska lekarskiego w Internecie, Urząd Komunikacji Elektronicznej skierował sprawę do właściwego Departamentu.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Lekarza w dniu 01.07.2021 roku odbył spotkanie  z Dyrektorem Departamentu Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Panem Michałem Pukalukiem.

Podczas spotkania Rzecznik poruszył kwestię naruszania dóbr osobistych lekarzy m.in. w portalu facebook.com oraz google.pl. Wskazano, iż lekarz nie ma dostatecznych możliwości dochodzenia swoich praw od administratora portalu. W praktyce oznacza to, że administratorzy portalu mają swobodę w ocenie czy zamieszczona treść lub komentarz na temat lekarza jest obraźliwy czy też nie. Jedyną drogą do dochodzenia swoich praw jest wieloletnie postępowanie sądowe. Należy mieć na uwadze, że treści art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344), polski ustawodawca przewidział obowiązek usuwania bezprawnych treści w przypadku zgłoszenia tych treści przez adresata do podmiotów świadczących usługi elektroniczne.

Niestety w przypadku google.pl oraz facebook.com przedstawiciele prawni znajdują się poza granicami Polski, co skutecznie uniemożliwia wyegzekwowanie wyżej wymienionego przepisu.

Z przekazanych informacji przez Departament Polityki Cyfrowej KPRM wynika, ze rząd polski w trosce o swoich obywateli wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty oraz innych grup społecznych uczestniczy w opracowywaniu projektu regulacji prawnej na poziomie europejskim mającego na celu uregulowanie omawianej kwestii.

Rzecznik Praw Lekarza będzie aktywnie uczestniczył w grupie roboczej na poziomie administracji centralnej  zajmującej się tym problemem.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum