28 września 2017

Specustawa zdrowotna podpisana

Prezydent ustawę o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej podpisał 23 września br.

„Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego), doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów)”– czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą, w 2017 r. wyposażenie w określony sprzęt i aparaturę medyczną będzie finansowane z budżetu państwa w wysokości nie wyższej niż 281,8 mln zł. Ze środków tych wojewoda przekazywał będzie jednostkom samorządu terytorialnego dotację na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w określony sprzęt medyczny. Dotacja może obejmować do 100 proc. kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak nie więcej niż 6 700 zł na jeden gabinet. Jednostki samorządu terytorialnego mają 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku o dotację.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (25 września br.).

Dziennik Ustaw poz. 1774

 

Archiwum