3 sierpnia 2023

Staż podyplomowy a składka na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśniamy

Do rzecznika praw lekarza często wpływają pytania lekarzy stażystów zaniepokojonych faktem pobierania z ich wynagrodzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ich zdaniem ustawa o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych może wskazywać, że pracodawca robić tego nie powinien. Dlatego poprosiliśmy o interpretację Ministerstwo Zdrowia.

Uzasadnieniem dla wątpliwości jest art. 66 ust. 1 wspomnianej ustawy, który wymienia w katalogu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym zwolnionych z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych:

„absolwentów, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu”.

Zdaniem ministerstwa kluczowy jest w tym przypadku ostatni człon tego przepisu. Staż podyplomowy lekarza lub lekarza dentysty odbywa się bowiem w oparciu o umowę o pracę na czas określony i to z tego tytułu rodzi się obowiązek ubezpieczenia. Dlatego zwolnienie pracodawcy z obowiązku odprowadzenia składki nie znajduje zastosowania.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum