14 grudnia 2022

Szpitale nie chcą dodatków za walkę z epidemią?

Administracje 10 szpitali z województwa mazowieckiego (niektóre kilkakrotnie) nie złożyły w terminie dokumentów niezbędnych do uzyskania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na wypłatę dodatków covidowych – wynika z danych, jakie rzecznik praw lekarza Monika Potocka uzyskała z Mazowieckiego Oddziału NFZ.

Przekazane przez NFZ informacje obejmują okres do września bieżącego roku. Zgodnie z przepisami, placówka powinna złożyć do funduszu korektę informacji o liczbie osób spośród personelu, które kwalifikują się do otrzymania tzw. dodatku covidowego i o wysokości środków niezbędnych do jego wypłaty. Kierownictwo podmiotu medycznego ma na to dwa miesiące od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy informacja.

Większość spóźnionych placówek to szpitale z Warszawy. Według NFZ jedna z nich spóźniła się ze złożeniem dokumentów aż sześciokrotnie, składając hurtem dokumenty za okres od września 2021 r. dopiero w maju i czerwcu 2022. Kolejny na niechlubnej liście rekordów szpital takie wpadki zaliczył trzykrotnie. Skutkiem tego wnioski o wypłatę dodatków nie zostały rozpatrzone.

Rzecznik praw lekarza OIL w Warszawie złożyła do NFZ wniosek o przekazanie informacji w tej sprawie w związku z sygnałami, że w niektórych placówkach kierownictwo zalega z wypłatą dodatków covidowych dla personelu medycznego.

Dlatego rzecznik praw lekarza zdecydowała się skierować pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyznaczenie kolejnego, ostatecznego terminu ponownego złożenia wniosków. „Powyższy wniosek jest umotywowany ochroną interesów lekarzy, którzy nie powinni odczuwać negatywnych konsekwencji zaniedbań kierowników podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych” – czytamy w dokumencie. Biuro RPL zamierza także złożyć wnioski do organów nadzoru poszczególnych szpitali o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Natomiast jeżeli nowy termin nie zostanie wyznaczony, lekarzom pozostanie skierowanie do sądów pozwów cywilnych o zapłatę dodatków covidowych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum