19 października 2015

To podatnik, a nie wynajęte przez niego biuro podatkowe odpowiada za rozliczenie z fiskusem

Ważna informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczanie podatkowe powierzają biurom rachunkowym. Zapadło orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego, które wskazuje, że to podatnik odpowiada za swoje rozliczenie z fiskusem, nawet jeśli błąd w tym rozliczeniu popełni wynajęte przez niego biuro rachunkowe.

Sprawa wprawdzie dotyczyła adwokata, jednak orzeczenie może być wykorzystywane w stosunku do innych rodzajów działalności gospodarczej. Jak podaje Rzeczpospolita, adwokat przegrał sprawę z fiskusem, który zarzucił mu nierzetelne prowadzenie ksiąg rozrachunkowych: zdaniem skarbówki nie uwzględnił przychodów z kilku spraw, które prowadził.

NSA uznał, że wprawdzie biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność wobec klienta, ale nie przenosi się to na odpowiedzialność podatnika. Zdaniem sądu polskie prawo stanowi, iż odpowiedzialność za rozliczenia z fiskusem ponosi podatnik. Każdy przedsiębiorca zatem musi stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec biura rachunkowego, któremu powierza rozliczenia z fiskusem.

jw

Archiwum