22 lipca 2016

Wchodzą w życie przepisy o bezpłatnych lekach dla seniorów – kto może je przepisać i kiedy wykaz

12. czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która m.in. wprowadza uprawnienie do bezpłatnego otrzymania leków dla osób które ukończyły 75 rok życia.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie, na liście bezpłatnych leków 75+ powinny znaleźć się wszystkie medykamenty, które zaspokoją potrzeby zdrowotne pacjentów powyżej 75 roku życia, czyli te, które seniorzy przyjmują najczęściej. Będzie je mógł przepisać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, niektóre pielęgniarki POZ, lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny. Recept na darmowe leki dla seniorów nie będzie mógł wystawiać lekarz specjalista, co oznacza, że np. pacjent chory na przewlekłą chorobę nie będzie mógł otrzymać recepty od specjalisty, który się nim opiekuje. Po wizycie u specjalisty będzie musiał udać się do lekarza rodzinnego, aby ten przepisał mu zalecane przez diabetologa leki.

Bezpłatne leki dla seniorów będą dostępne od września 2016 roku. Jak zakłada nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobów medycznych będą miały osoby, które skończyły 75. rok życia – bez względu na status materialny. Obecnie w Polsce 75-latków i starszych jest ok. 7 proc., a więc blisko 2,5 mln osób.

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła projekt wykazu bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia powinien pojawić się ok. 1. sierpnia; wejdzie w życie z dniem 1. września.

Archiwum