16 lutego 2017

Zmiany w świadczeniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

9 lutego 2017 roku ogłoszono nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 236).

Rozporządzenie m.in. gwarantuje wsparcie rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej, a noworodkom opiekę nastawioną na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią.
Wśród świadczeń gwarantowanych składających się na perinatalną opiekę paliatywną wymieniono współpracę z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki oraz zapewniono ciągłość leczenia po zakończeniu udzielania świadczeń w ramach perinatalnej opieki paliatywnej, na przykład grupy wsparcia w żałobie po stracie dziecka.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 lutego br.

Archiwum