Środki na działalność samorząd czerpie przede wszystkim z obowiązkowych składek lekarzy/lekarzy dentystów na jego rzecz. Na zadania administracji publicznej izba otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Niestety, środki te nie pokrywają wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Nadzór nad gospodarką finansową izby sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna.