Najwyższą władzą Okręgowej Izby Lekarskiej jest Okręgowy Zjazd Lekarzy, a na obszarze kraju – Krajowy Zjazd Lekarzy, w którym uczestniczą członkowie izb lekarskich poprzez swoich delegatów. Delegaci wybierani są w poszczególnych rejonach wyborczych obejmujących placówki medyczne, grupy lekarzy lub obszary działania izby. Wybory przeprowadza się na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez Naczelną Izbę Lekarską. Są one powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Ordynacja nie ogranicza liczby kandydatów. Mandat trwa 4 lata, a jedną funkcję można pełnić tylko przez dwie kadencje. Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy i Okręgowy Zjazd Lekarzy wybierani są na podstawie takich samych zasad.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 13 LISTOPADA 2015 R.; KJ