15 grudnia 2020

Opieka nad dzieckiem w czasie epidemii, a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z wątpliwościami prawnymi w zakresie przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego dla lekarzy, Rzecznik Praw Lekarza pismem z dnia 16 listopada 2020 r. niezwłocznie zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o doprecyzowanie wydanej regulacji, wnioskując jednocześnie o zmianę art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub zajęcie stanowiska, które rozwiąże wątpliwości interpretacyjne bądź wydanie aktu prawnego, który wprowadzi przepis umożliwiający lekarzowi zatrudnionemu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą możliwość wyboru przez lekarzy formy opieki nad dzieckiem w okresie epidemii COVID-19, tj. na umożliwieniu uczęszczania do szkoły podstawowej albo prawo do samodzielnej opieki nad dzieckiem w domu, przy zachowaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Odpowiedź na przedstawione zagadnienie znajduje się w piśmie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum