29 listopada 2023

Benefity dla lekarzy

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza zrzesza 34 000 lekarzy i lekarzy dentystów. Od 1989 r. promujemy najwyższe standardy w praktyce medycznej oraz zapewniamy wsparcie członkom naszej izby. Organizujemy szkolenia, chronimy i integrujemy środowisko lekarskie. Dbamy o bezpieczeństwo i wysoki poziom usług medycznych, walczymy o najwyższą jakość ochrony zdrowia w Polsce zarówno w interesie lekarzy, jak i pacjentów.

Benefity dla lekarzy w ramach składki

W ramach opłacanej składki lekarz i lekarz dentysta może skorzystać z wielu świadczeń, jakie Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zapewnia swoim członkom poza realizacją ustawowych zadań. Różne formy pomocy obejmują szereg korzyści, w tym standardowo ubezpieczenie w ramach składki i możliwość dobrowolnego OC na preferencyjnych warunkach. Członkowie samorządu mają także zapewnioną bezpłatną pomoc prawną oraz możliwość skorzystania z porad i interwencji Rzecznika Praw Lekarza. Wszystkim ponadto udzielana jest pomoc w mediacjach z pacjentami oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnim czasie lekarze i lekarze dentyści mogą w ramach składki korzystać także z kompleksowego doradztwa podatkowego oraz usług księgowych, a oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów o różnej formie prawnej.

 

 

 

Program refundacji szkoleń i dofinansowanie stypendiów

Wzrost wysokości składki trzykrotnie zwiększył nakłady izby na szkolenia w 2023 r. Członkowie OIL w Warszawie mogą skorzystać z Programu refundacji szkoleń i materiałów edukacyjnych, którego łączny budżet na 2023 r. to milion złotych. Program refundacji obejmuje również studia podyplomowe związane z ochroną zdrowia oraz publikacje naukowe i od 2024 r. zakłada zwrot poniesionych kosztów do 2000 zł brutto.

Izba dofinansowuje też staże, kursy i warsztaty w zagranicznych ośrodkach kwotą do 5000 zł. w ramach Programu stypendialnego ORL.

Więcej informacji:
Zasady refundacji szkoleń przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy OIL w Warszawie
Program stypendialny ORL

 

Świadczenia socjalne

Lekarze, lekarze dentyści i ich bliscy mogą ponadto skorzystać ze świadczeń Funduszu Samopomocy, jaki zapewnia:

 • dopłaty z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • zapomogi losowe oraz pożyczki socjalne i szkoleniowe,
 • odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłego lekarza.

W ramach profilaktyki, Zespół ds. Szczepień od lat realizuje program wsparcia immunizacji, jaki obejmuje:

 • refundację szczepień przeciwko meningokokom typu B dla dzieci członków OIL w Warszawie,
 • dofinansowanie do szczepień ochronnych dla lekarzy i lekarzy dentystów,
 • coroczną akcję szczepień przeciwko grypie, z której w 2023 r. skorzystało 571 lekarzy.

Ponadto każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, który utracił przychody z tytułu wykonywania zawodu, przysługuje prawo do czasowego zwolnienia z opłacania składki.

Więcej informacji:
Formy pomocy i działalności Rady Funduszu Samopomocy OIL w Warszawie
Zespół ds. Szczepień

 

Działalność kulturalno-artystyczna i sportowa

OIL w Warszawie wspiera rozwój lekarskich zainteresowań artystycznych i sportowych. Przy Komisji ds. Kultury działają aktywnie sekcje: fotografii, literatury i poezji oraz malarstwa, organizując konkursy, spotkania, plenery (fotograficzne i malarskie) oraz cykliczne wydarzenia, m.in.:

 • Ogólnopolski konkursy fotograficzny dla lekarzy i lekarzy dentystów,
 • Ogólnopolski konkurs poetycki „Puls słowa”,
 • warsztaty fotograficzne,
 • warsztaty poetyckie „Ostry dyżur literacki”.
Więcej informacji: Komisja ds. Kultury

Propagując zdrowy styl życia, izba zachęca też aktywnych sportowo lekarzy do udziału w wielu wydarzeniach sportowych:

 • Lekarski obóz kitesurfingowy,
 • Kurs samoobrony dla lekarzy,
 • Rajd rowerowy,
 • Sportowe Niedziele.

Z inicjatywy Komisji ds. Sportu powstała ponadto Lekarska Liga Mistrzów OIL Warszawa, a rozgrywki piłki nożnej odbywają się dwa razy w roku – jesienią i wiosną. Oprócz tego izba dofinansowuje uczestnictwo w zawodach sportowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, działalność sekcji oraz wiele imprez i zawodów (współ)organizowanych przez członków OIL w Warszawie. Wszystko to realizowane jest w ramach programów sportowych:

Więcej informacji: Komisja ds. Sportu

 

Integracja środowiska lekarskiego

Ogromną popularnością cieszą się organizowane przez OIL w Warszawie eventy integracyjne dla całego środowiska lekarskiego. Dotyczy to zarówno imprez dla rodzin lekarskich tj. piknik w Parku Julinek czy Lekarskie Mikołajki, jak i aktywnego wsparcia kobiet, które swoje życie związały z medycyną. Promocją ich społeczności oraz nowoczesnych standardów ich pracy był zorganizowany przez OIL w Warszawie i Zespół ds. Matek Lekarek II Ogólnopolski Kongres Matek Lekarek w Otwocku.

 

Izba bliżej stażystów

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie systematycznie wspiera także młodych lekarzy na ich zawodowym starcie. By wprowadzić stażystów w świat samorządu lekarskiego, organizuje wyjazdowe spotkania integracyjno-szkoleniowe, udostępnia praktyczne poradniki i aktywizuje zaangażowanie w działalność samorządu. Każdy lekarz może zgłaszać swoje pomysły i oczekiwania względem izby, aby zwiększać efektywność jej pracy. W tym celu uruchomiona została skrzynka e-mail: speakup@oilwaw.org.pl.

 

 

Wsparcie dla lekarzy seniorów

Lekarze seniorzy będący członkami OIL w Warszawie mogą liczyć na wsparcie zarówno edukacyjne, jak i zdrowotne. Działający przy izbie Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku „NESTOR” dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów realizuje program spotkań kulturalno-rekreacyjnych, profilaktyki zdrowotnej i doradztwo, promując także rozwój indywidualnych zainteresowań i umiejętności. Lekarzom seniorom Izba zapewnia także wydruk recept pro auctore i pro familia oraz dofinansowuje obiady w Klubie Lekarza w każdy poniedziałek i czwartek. Co roku Izba organizuje Dzień Lekarza Seniora oraz wigilię dla lekarzy seniorów.

Oprócz tego, w ramach Fundacji Pro Seniore, lekarze i lekarze dentyści, którzy przynależą do OIL w Warszawie mogą skorzystać z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych i dofinansowania wyrobów medycznych.

Każdy z członków OIL otrzymuje ponadto Miesięcznik OIL w Warszawie Puls.

 

Pełny wachlarz benefitów oferowany w ramach składki

 1. Ubezpieczenie OC
 2. Refundacja szkoleń i materiałów edukacyjnych
 3. Program stypendialny ORL
 4. Kursy i szkolenia doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów
 5. Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku “Nestor” i wsparcie dla lekarzy seniorów
 6. Pomoc prawna w ramach programu „Prawnik dla lekarza”
 7. Ochrona zawodu i interwencje rzecznika praw lekarza
 8. Doradztwo podatkowe
 9. Usługi księgowe 
 10. Pomoc psychologiczna dla lekarzy
 11. Becikowe
 12. Program wsparcia szczepień
  1. Refundację szczepień przeciwko meningokokom typu B dla dzieci członków OIL w Warszawie
  2. Dofinansowanie do szczepień ochronnych dla lekarzy i lekarzy dentystów
 13. Zwolnienie z części/całości składki
 14. Zapomogi losowe
 15. Pożyczki socjalne
 16. Pożyczki szkoleniowe
 17. Dofinansowanie do wydarzeń sportowych
 18. Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego lekarza
 19. Fundusz Covid-19
 20. Organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych
 21. Karty sportowe dla członków izby
 22. Fundusz wydawniczy
 23. Miesięcznik OIL w Warszawie Puls

 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->