1 czerwca 2017

Karty sportowo-rekreacyjne dla członków OIL w Warszawie

Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uzyskali możliwość skorzystania z karnetów sportowo-rekreacyjnych.

Szanowni Państwo, aby otrzymać ofertę i ewentualnie przystąpić do programu należy wpisać w poniższe rubryki swoje dane. Po weryfikacji członkostwa OIL w Warszawie i niezalegania ze składkami na rzecz izby, Państwa mail zostanie przekazany do VanityStyle, która prześle na podany mail pełną informację o ofercie, cenie i sposobie zapisania się do programu.

 

Imię
Nazwisko
Numer PWZ
Adres email
Wyrażam zgodę na przekazanie adresu e-mail  do VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od spółki VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, o
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne
   Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania oferty na karty sportowo-rekreacyjnej dla członków OIL w Warszawie.

Uzyskanie oferty będzie możliwe po zakreśleniu wszystkich zgód.

W przypadku pytań proszę o kontakt d.jarosz@oilwaw.org.pl, tel. 22 54 28 333

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów