1 stycznia 2023

Karty sportowo-rekreacyjne dla członków OIL w Warszawie

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mają możliwość korzystania z karnetów sportowo-rekreacyjnych. Aby otrzymać ofertę i ewentualnie przystąpić do programu należy wpisać w poniższe rubryki swoje dane. Po weryfikacji członkostwa OIL w Warszawie i niezalegania ze składkami na rzecz izby, Państwa mail zostanie przekazany do VanityStyle, która prześle na podany mail pełną informację o ofercie, cenie i sposobie zapisania się do programu.

 

Imię
Nazwisko
Numer PWZ
Adres email
*Wyrażam zgodę na udostępnienie adresu e-mail VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, Skierniewicka 16/20, w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, Skierniewicka 16/20, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesłania wiadomości mailowej z linkiem aktywacyjnym do dokończenia rejestracji konta na platformie eVanityStyle.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email – iod@oilwaw.org.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie lub ograniczenie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, o
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne
   Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania oferty na karty sportowo-rekreacyjnej dla członków OIL w Warszawie.

Uzyskanie oferty będzie możliwe po zakreśleniu wszystkich zgód.

W przypadku pytań proszę o kontakt d.jarosz@oilwaw.org.pl, tel. 22 54 28 333

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów