3 lipca 2019

Ubezpieczenie dla lekarzy – OC w składce

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz PZU SA zapewniają najwyższy standard ochrony ubezpieczeniowej (obowiązkowej lub dobrowolnej), którą finansuje izba. W 2024 r. kontynuujemy bezpłatną ochronę ubezpieczeniową w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (jeśli lekarz nie podlega pod ubezpieczenie obowiązkowe). Zagwarantujemy Ci pełną ochronę podczas wykonywania zawodu, w przypadku szkody związanej z udzielaniem świadczeń medycznych.

 

 

 

Ubezpieczenie lekarza nowości w 2024 r.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC został rozszerzony o zwrot kosztów nieprawidłowej refundacji leku czy wyrobu medycznego, do której Ubezpieczony został zobowiązany w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia z tytułu tego ryzyka wynosi 5 tys. zł. i od 1.01.2024 r. obowiązuje niezależnie od daty wystawienia recepty (data wystawienia recepty nie ma znaczenia, ma znaczenie wyłącznie data nałożenia kary). Ponadto, za dodatkową opłatą można zwiększyć kwotę ubezpieczenia (nieprawidłowej refundacji) o 10 tys. zł., 20 tys. zł. lub 30 tys. zł.

W ramach ubezpieczenia dobrowolnego do kwoty 1 mln zł. został zwiększony limit ubezpieczenia OC od szkód powstałych w nieruchomościach i ruchomościach, z których lekarz korzysta. Dotychczas wynosił on 500 tys. zł.

Rozszerzony pakiet ubezpieczeń dobrowolnych:

 • ubezpieczenie utraty dochodu,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie nadwyżkowe OC lekarza z sumą gwarancyjną nawet do 6 mln zł (dotychczas 4 mln zł) i zakresem obejmującym szkody wyrządzone przez posiadane mienie oraz możliwością indywidualnego wyboru wyższych limitów dla kosztów nieprawidłowej refundacji,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji na ryzyko zakażenia HIV i WZW,
 • ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer na 365 dni.

 

Jak przystąpić do programu? 

Aby przystąpić do programu, wystarczy wypełnić deklarację, korzystając z poniższych sposobów:

  • online z poziomu strony https://ins-med.pl/oil-warszawa/ polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia otrzymasz na podany adres e-mailowy,
  • e-mailempobierz deklarację i wyślij podpisany wniosek na adres: biuro@ins-med.pl,
  • telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu: 22 494 36 50 (opłata zgodna z taryfą operatora),
  • osobiście w siedzibie OIL (dla członków OIL i WIL): Warszawa, ul. Puławska 18.

 

WAŻNE! Deklaracja obowiązuje rok i wymaga corocznego odnowienia. Lekarze i lekarze dentyści aktualnie objęci ochroną ubezpieczeniową otrzymają informację (e-mail/sms) o konieczności przedłużenia ochrony przed końcem okresu ubezpieczenia.

 

Sprawdź wszystkie benefity OIL w Warszawie

 

Zniżki na ubezpieczenia

Każdy ubezpieczony lekarz może skorzystać ze zniżki do 20% na wybrane ubezpieczenia (m.in. majątkowe, komunikacyjne i turystyczne).

 

Skontaktuj się z ubezpieczycielem 

Obsługę programu prowadzi przedstawiciel PZU SA INS Services Sp. z o.o.

Tel.: 22 494 36 50 | 577 930 560 | 577 930 370 | 577 930 380 (opłata zgodna z taryfą operatora)

E-mail: biuro@ins-med.pl

www: https://ins-med.pl/ lub www.ins-med.pl/oil-warszawa

 

 

Tagi: , ,

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie