18 lutego 2016

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie odwołań

ODWOŁANIA OD UCHWAŁY 204/P-VII/16 PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE z dnia 17.02.2016 r.
W SPRAWIE SKIEROWANIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW DO ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO OD DNIA 1.03.2016 r. MOŻNA SKŁADAĆ

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem wyłącznie jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 64/R -VII/14 ORL w Warszawie z dnia 25.04.2014 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Miejsce i termin i składania odwołań:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Biuro Obsługi Lekarza – stanowiska nr 1 i 2.

do dnia 23 lutego 2016 r.

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów