17 lutego 2016

Informacja dot. Odznaczeń „Laudabilis”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wnioski na Odznaczenie „Laudabilis” będą przyjmowane zgodnie z regulaminem w Sekretariacie Prezesa ORL do dnia 15 marca 2016 r.

Wręczenie odznaczeń i medali nastąpi podczas obrad XXXVI Zjazdu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w dniu 9 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone po 15 marca 2016 r. na Odznaczenie „Laudabilis” będą rozpatrywane przed Zjazdem w 2017 r.

Pozostałe medale przyznawane będą zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 23 LUTEGO 2016 R.; KJ

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów