17 lutego 2015

Prezydium popiera lekarzy POZ

Poparcie dla działań i postulatów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wyraziło Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w stanowisku przyjętym jednogłośnie w dniu podpisania porozumienia między Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim. Wyrażając zadowolenie z podpisania porozumienia zwróciło uwagę, że wprowadzany właśnie pakiet onkologiczny może pogłębić destabilizację i chaos w ochronie zdrowia.

Prezydium skrytykowało też „prowadzoną przez ubiegły tydzień przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia kampanię dezinformacji, nacisków administracyjnych, politycznych i finansowych, mającą na celu zmanipulowanie opinii publicznej przeciwko lekarzom, którzy nie podpisali umów z NFZ”.

Wyraziło ponadto zdumienie faktem kontynuowania przez Ministra Zdrowia napaści medialnych na lekarzy po podpisaniu porozumienia.

Członkowie Prezydium przypomnieli, że samorząd lekarski konsekwentnie krytykował zarówno rozwiązania, jak i sposób konsultacji przepisów tzw. pakietu onkologicznego. „Pakiet ten, wprowadzany w pośpiechu i bez zapewnienia odpowiednich środków, pomimo licznych krytycznych uwag ekspertów i środowisk lekarskich, może doprowadzić do jeszcze większej destabilizacji i chaosu w ochronie zdrowia, a także spowodować pogorszenie dostępu do opieki zdrowotnej pacjentów nieonkologicznych” – głosi stanowisko przyjęte 7 stycznia 2015 roku.

Samorząd lekarski podkreśla, że konieczne jest podniesienie nakładów na ochronę zdrowia w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Zwraca uwagę, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce należą do najniższych w Europie.

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów