19 sierpnia 2016

KOMUNIKAT Z 19. SIERPNIA 2016: Informacja dla lekarzy skierowanych na staż od 1.10.2016 r. do SP CSK, ul. Banacha 1a i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 w Warszawie

Lekarze, którzy zostali skierowani na staż podyplomowy do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4 w Warszawie oraz do Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, przy ul. Banacha 1 A w Warszawie PROSZENI SĄ O KONTAKT Z DZIEKANATEM CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ul. Żwirki i Wigury 61 – Budynek Rektoratu pok. 509 – w dniach od 17.08.2016r. do 16.09.2016r. (w godzinach 10.00-14.00) celem złożenia ankiet dotyczących stażu cząstkowego.

Ankieta do pobrania ze strony:  http://ckp.wum.edu.pl/content/sta%C5%BCe-podyplomowe/

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów