12 lutego 2020

Odwołania

ODWOŁANIA od uchwały Nr 248/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 marca 2020 r można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 41/R-VIII/19 ORL w Warszawie z dnia 5.06.2019 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce składania odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,

   Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr   1 i nr 2 – parter

Termin składania odwołania: od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 18 lutego 2020 r. (wtorek)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów