11 lutego 2021

ODWOŁANIA

ODWOŁANIA od uchwały Nr 219/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 marca 2021 r można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 35/R-VIII/20 ORL w Warszawie z dnia 13.05.2020 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce składania odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter

Termin składania odwołania: od dnia 11 lutego 2021 r. do dnia 17 lutego 2021 r. (środa)

można również złożyć odwołanie w formie elektronicznej – skan podpisanego dokumentu należy przesłać na adres: staz@oilwaw.org.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów