Kontakt

piętro I – pokój 110

tel. (22) 54-28-312

faks (22) 54-28-313

Godziny pracy

04.07.18 do 14.00
05.07.18 (posiedzenie)
06.07.18 do 12.00

W dniu posiedzeń komisja nie przyjmuje interesantów.

Pracownicy

Karolina Brama

k.brama@oilwaw.org.pl

Joanna Puchała

j.puchala@oilwaw.org.pl

 

Zadania Komisji:
 • wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
 • prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych zgłaszanych do zaopiniowania i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
 • przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie ich realizacji,
 • przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o materiałach uzupełniających (jeśli materiały wymagały przygotowania opinii),
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
 • współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
 • dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.

 

Skład Członkowski
 • Marek Czarkowski
  Przewodniczący Komisji
 • Elżbieta Przymus–Góralczyk
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Stanisław Ancyparowicz
  Członek Komisji
 • Andrzej Dąbrowski
  Członek Komisji
 • Aleksander Kotlicki
  Członek Komisji
 • Magdalena Marczyńska
  Członek Komisji
 • Ewa Miękus-Pączek
  Członek Komisji
 • Stanisław Niemczyk
  Członek Komisji
 • ks. Dariusz Pater
  Członek Komisji
 • Renata Piasecka – Krawczyk
  Członek Komisji
 • Bożena Pietrzykowska
  Członek Komisji
 • Joanna Romejko–Jarosińska
  Członek Komisji
 • Michał Stępka
  Członek Komisji
 • Marek Stopiński
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 3 LIPCA 2018 R.; KJ