19 sierpnia 2016

KOMUNIKAT Z 19. SIERPNIA 2016: Listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2016r.

Lista lekarzy i lista lekarzy dentystów skierowanych uchwałą Nr 1586/P-VII/16 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2016 r. do określonych podmiotów w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 października 2016r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Lista lekarzy i odrębna lista lekarzy dentystów obejmuje podmiot, do którego stażyści zostali skierowani w drodze ww. uchwały, a także nazwisko i imię.

Listy zostały również udostępnione w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  -wejście od ul. Puławskiej 18 (parter).

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów