20 listopada 2020

V Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne – Postępy Geriatrii (5.12.2020 online)

Podczas tegorocznej edycji konferencji, z udziałem wybitnych polskich geriatrów, zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące geriatrii w dobie pandemii COVID-19.

Konferencja prowadzona będzie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej –  „V Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne – Postępy Geriatrii”, która odbędzie się  5 grudnia br. Podczas tegorocznej edycji konferencji, z udziałem wybitnych polskich geriatrów, zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące geriatrii w dobie pandemii COVID-19. Konferencja prowadzona będzie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.

Plan konferencji.

→ Termin: 5 grudnia 2020

→ Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

→ Punkty edukacyjne: 6 punktów edukacyjnych

→ Warunki udziału:

a. udział bezpłatny,

b. wymagana rejestracja,

c. liczba miejsc ograniczona – w przypadku liczy zgłoszeń przewyższającej możliwości organizacyjne, organizator decyduje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia udziału w konferencji w terminie do 30.11.2020r.

formularzu zgłoszenia prosimy o przekazywanie propozycji zagadnień, które według Państwa powinny zostać poruszone podczas panelu ekspertów w dziedzinach: opinie prawne, współpraca z NFZ.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie