31 sierpnia 2016

VII Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy „Puls Słowa” – podajemy termin i adres do nadsyłania prac konkursowych

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim dla lekarzy „Puls Słowa”.
Prace na VII Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów „Puls Słowa” należy nadsyłać do dnia 30 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Redakcja „Zdrowej Pragi”
03-719 Warszawa
ul. Jagiellońska 34
z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.
Poniżej do pobrania regulamin konkursu.

Archiwum

Wszystkie kategorie