21 sierpnia 2019

Studia podyplomowe: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (rekrutacja do 30 września 2019 r.)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Wydział Nauk o Zdrowiu – zaprasza na II edycję, dwusemestralnych studiów podyplomowych: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i praktycznej w obszarze zdrowia publicznego.

Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium. 

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 161 godzin.

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu). Cena studiów podyplomowych – 3400 zł (płatne w dwóch ratach – 1700 zł za semestr).

Zapraszam do REKRUTACJI do 30.09.2019:
https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

Należy wybrać rejestrację: Rekrutacja na studia podyplomowe 19/20  

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email epidemiologia@umb.edu.pl

lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, 15-222 Białystok,

tel. 857485525.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie