16 stycznia 2018

MZ rozważa zmianę zasad ustalania wysokości środków na refundację

Resort zdrowia rozważa wprowadzenie przedziału wartości procentowych, na podstawie których wyliczana byłaby kwota środków przeznaczonych na refundację – poinformował wiceminister Marcin Czech w piśmie do organizacji pacjenckich. Obecne przepisy określają tylko górny limit środków na refundację.

Zgodnie z prawem na refundację przeznacza się do 17 proc. środków, jakie NFZ ma na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Jednak w ostatnich latach poziom ten nie przekroczył 16 proc.; w minionym roku było to 15,65 proc.

O zwiększenie puli środków na refundację od dłuższego czasu apelują fundacje zrzeszające pacjentów. W grudniu szesnaście organizacji zwróciło się do ministrów zdrowia i finansów o ustanowienie zasady przeznaczenia na refundację 17 proc. wydatków NFZ. W odpowiedzi wiceminister Czech poinformował, że MZ rozważa zmianę przepisu dotyczącego ustalania wysokości budżetu na refundację.

„Jedna z propozycji zakłada m.in. wprowadzenie przedziału wartości procentowych, na podstawie których wyliczana byłaby kwota środków przeznaczonych na refundację” – poinformował Czech. Zaznaczył, że ministerstwo decyzję co dalszego procedowania takich zmian podejmie po uzyskaniu opinii Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Wiceminister zapewnił, że MZ „podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zwiększenie dostępu pacjentom do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii w ramach dostępnych środków publicznych”. „Należy zaznaczyć, iż środki finansowe przeznaczone na refundację są ograniczone, zatem istotne jest racjonalne wprowadzanie na wykazy kolejnych produktów leczniczych” – dodał wiceminister.

Czech wskazał, że obecna polityka lekowa MZ nastawiona jest na obniżanie cen leków i wprowadzanie na listę refundacyjną kolejnych zamienników. Ministerstwo chce, by pacjenci cierpiący na dane schorzenie mieli możliwość skorzystania z refundacji przynajmniej jednego leku stosowanego w określonym wskazaniu.

Organizacje pacjenckie przychylnie oceniły pomysł przedstawiony przez wiceministra Czecha i zadeklarowały poparcie dla działań MZ w tym zakresie. Zwróciły uwagę, że rząd przygotował swoją odpowiedź szybciej niż firmy farmaceutyczne, do których trafiła petycja w sprawie konieczności zachowania racjonalnej polityki cenowej.

„Organizacje pacjenckie zapowiadają baczne przyglądanie się pracom nad zapisem oraz tempem prac, ponieważ całkowity budżet na refundację na 2018 r. rośnie wielokrotnie wolniej niż całość budżetu NFZ. Skutkuje to m.in. odwlekaniem w czasie kontraktowania terapii wpisanych na listę refundacyjną wiele miesięcy temu” – czytamy w piśmie przekazanym we wtorek PAP. Pismo podpisały m.in. Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem, Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO” oraz Stowarzyszenie Niebieski Motyl.

Budżet na refundację każdego roku wzrasta: w 2012 r. wynosił on 9 mld PKB, a w 2016 – 11,6 mld zł. W minionym roku na ten cel przeznaczono 12,3 mld zł.(PAP)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum

Wszystkie kategorie